Płatności i zasady członkostwa

Opłaty, zasady członkostwa i cennik treningów obowiązuje do 31.12.2018

Tabela dotyczy pływalni 50 metrowej przy ul. Trojdena 2C.

OPCJA

Okres rozliczeniowy

Ilość treningów (woda)

Cena PLN

Suma PLN

1

Trening indywidualny

1

130

2

miesiąc

8

25

200

3

miesiąc

4

30

120

4

trening z grupą

1

45

45

 

W cenę nie jest wliczony koszt wejścia na pływalnie. W związku z tym proponujemy (do czasu podpisania umowy z w.w. obiektem) wykupowanie karnetów. Mogą Państwo, oczywiście korzystać  z kart Multi ssport i innych.
Poniżej znajdziecie link do cennika:
http://csr.wum.edu.pl/csr-dla-kazdego/cennik

Stowarzyszenie Pływackie „Swimmers” w Warszawie prowadzi treningi pływackie według autorskiej metodyki nauczania dzieci i dorosłych, przez cały rok (również w czasie ferii) z wyjątkiem świąt i dni ustanowionych jako wolne od zajęć przez Zarząd Klubu.

Zasady członkostwa 

 • Członkiem  Stowarzyszenia Pływackiego „Swimmers” w Warszawie może zostać każda osoba dorosła lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).

 

 • Członkostwo w klubie zostaje przyznane po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, zaznajomieniu się z zasadami członkostwa i regulaminem oraz otrzymaniu numeru klubowego oraz wypełnieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO)

 

 • Osoba wstępująca do Klubu podpisuje zobowiązanie członkowskie na okres roku szkolnego (tj. 10 miesięcytj od września do czerwca, w przypadku późniejszego dołączenia zawsze członkostwo podpisywane jest do miesiąca czerwca). Po upływie tego okresu członkostwo automatycznie przedłużone zostaje na czas nieokreślony, chyba, że przed końcem, ostatniego miesiąca  (czerwca) do biura Klubu wpłynie pisemna rezygnacja z członkostwa. (należy podać imię i nazwisko i numer klubowy)

 

 • Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do terminowego opłacania wybranej przez siebie składki członkowskiej przez cały okres przynależności Klubowej niezależnie od nieobecności na treningach. 

 

 • W ramach wybranej składki, członkowie Klubu, maja prawo do uczestniczenia w zajęciach, które ta składka obejmuje oraz we wszystkich imprezach klubowych (o ile nie są one dodatkowo płatne).

 

 • Osoba zapisująca się do Klubu w 2 połowie miesiąca kalendarzowego ma prawo do 50% zniżki w opłacie za pierwszy miesiąc. Zniżka nie obejmuje opłaty wpisowej.

 

 • Składkę wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca z góry przelewem, wpisując miesiąc i nr członkowski, na konto klubu. Dowód pierwszej wpłaty należy dostarczyć trenerowi nie później niż na 2 zajęciach po upływie terminu płatności.

 

 • Przy zapisie do Klubu, oprócz pierwszej składki, obowiązuje jednorazowe wpisowe. Opłata członkowska na 1 rok wynosi 80 zł i płacona jest co roku od dnia przystąpienia do Stowarzyszenia.

 

 • ZDEKLAROWANA SKŁADKA CZŁONKOWSKA W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI WYBRANYCH TRENINGÓW JEST STAŁA I NIEZALEŻNA OD NIEOBECNOŚCI NA TRENINGACH

 

 • Zajęcia,  które zostały opuszczone można odrabiać przed, jak i po deklarowanym terminie nieobecności, WYŁĄCZNIE W MIESIĄCU KALENDARZOWYM, którego dotyczy deklarowana nieobecność LUB W KOLEJNYM MIESIĄCU, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE ODRABIAĆ MOŻNA MAKSYMALNIE DWA TRENINGI.

 

 • Instruktorzy prowadzący treningi upoważnieni są do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nie opłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku znacznych zaległości z odmową udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

 • Opłaty za treningi i opłaty członkowskie opłaca się zgodnie z obowiązującym cennikiem.

 

 • Rezygnacja z członkostwa

 

 • Zrezygnować z członkostwa można w okresie 2 miesięcy od daty zapisania się do Klubu. Rezygnacja musi być dostarczona do klubu najpóźniej ostatniego dnia miesiąca i wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca. Opłata za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja nie podlega zwrotowi. Obowiązuje rozliczenie w miesiącach kalendarzowych (nie od daty do daty).

 

 • Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk instruktora lub przez e-mail do biura Klubu.

 

 • Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także nagłe rezygnacje związane z sytuacjami losowymi podlegają osobnym uzgodnieniom. W sytuacjach trudnych prosimy o kontakt z biurem klubu w celu znalezienia najlepszego rozwiązania dla obu stron. 

 

 

 

Wpłacając, proszę pamiętać o podaniu nr członkowskiego w tytule przelewu.

STOWARZYSZENIE PŁYWACKIE „SWIMMERS”,

UL. GŁADKA 18, 02-172 WARSZAWA

Nr Konta 98 1050 1012 1000 0024 0609 7614

 


SwimmersTeam • Warsaw • All content within this web site © 2012. No Unauthorized Use Permitted.